حجاب یار - پایگاه تخصصی حمایت از همایش ها و برنامه های عفاف و حجاب کشور

پایگاه تخصصی حمایت از همایش ها و برنامه های عفاف و حجاب کشور

بر روی مساله حجاب کار هنری و کار زیبای تبلیغی باید صورت گیرد تا این مساله در ذهن جای گیرد

امام خامنه ای

کتاب جشن تکلیف

جشن تکلیف

مجموعه شعر و تصویر ویژه کودکان / نوع مخاطب کودک گروه سنی ب و ج / چاپ اول / شمارگان: 3000نسخه

به کوشش: امین کشوری / شاعر: محسن عرفان /  تصویرساز: عباس گودرزی / قیمت:3000تومان

یه جشن تکلیف قشنگ و زیبا

به پاشده برای ما بچه ها

یه جشن زیبا و شروع سفر

سفر برا رسیدن تا خدا

1
1

1

سفارش محصول