حجاب یار - پایگاه تخصصی حمایت از همایش ها و برنامه های عفاف و حجاب کشور

پایگاه تخصصی حمایت از همایش ها و برنامه های عفاف و حجاب کشور

بر روی مساله حجاب کار هنری و کار زیبای تبلیغی باید صورت گیرد تا این مساله در ذهن جای گیرد

امام خامنه ای

سخن آمار (بخشی از آمار فساد و نگاه ابزاری به زن در دنیای غرب)

این بروشور در سایز آ 4 و هر طرف آن دارای سه قسمت می باشد که پس از چاپ دو طرفه در قسمتهای مشخص تا می خورد و تبدیل به سایز پالتویی می شود.

سخن آمار (بخشی از آمار فساد و نگاه ابزاری به زن در دنیای غرب)
سخن آمار (بخشی از آمار فساد و نگاه ابزاری به زن در دنیای غرب)

سخن آمار (بخشی از آمار فساد و نگاه ابزاری به زن در دنیای غرب)

سخن آمار
سخن آمار

سخن آمار

مطالب مرتبط :

نکته های ناب (گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در موضوع عفاف و حجاب) حجاب، کلید خانه آرام و زندگی زیبا احکام حجاب حدیث حسن (آیات و روایاتی در موضوع عفاف و حجاب) حجاب پیشین و پیشینه حجاب آن سوی دنیا (باموضوع حجاب خواهی در جهان) حجاب، شبنمی بر لطافت گل خون بهای شهیدان(گزیده وصیت نامه شهدا درباره حجاب) بروشور شبنمی بر لطافت گل سایز پالتویی (دو صفحه آ4 پشت و رو) مشاهیر جهان از حیا و حجاب می گویند