حجاب یار - پایگاه تخصصی حمایت از همایش ها و برنامه های عفاف و حجاب کشور

پایگاه تخصصی حمایت از همایش ها و برنامه های عفاف و حجاب کشور

بر روی مساله حجاب کار هنری و کار زیبای تبلیغی باید صورت گیرد تا این مساله در ذهن جای گیرد

امام خامنه ای

نماهنگ راه و بیراه

تهیه شده در معاونت رسانه موسسه فرهنگی بصیران آل یاسین
خواننده: رضا محمدی

فیلم برگزیده جشنواره عفاف و حجاب سپاه روح الله استان مرکزی 21تیرماه1390

نماهنگ راه و بیراه
نماهنگ راه و بیراه

نماهنگ راه و بیراه